KURMANCÎ     ·       KIRMANCKÎ     ·       ENGLISH

♪ Elo Dîno