KURMANCÎ     ·       KIRMANCKÎ     ·       ENGLISH

♪ Bexçê Ajalan *NÛ*