KURMANCÎ     ·       KIRMANCKÎ     ·       ENGLISH

♪ Çar Heval *NÛ*